Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 18 januari

De HEERE is geduldig, maar groot van kracht en Hij houdt de schuldige zeker niet onschuldig. De weg van de HEERE is in wervelwind en in storm.
Nahum 1 vers 3

’t Is een jaar geleden. In de Amerikaanse staat Louisiana trok een wervelstorm een spoor van slechts 750 meter breed, maar de schade was enorm. Een vrouw van rond de zestig jaar zat net in bad. De tornado rukte het dak van haar huis af en zoog het bad mee. Enkele honderden meters verder belandde de badkuip in de struiken. De vrouw stapte ongedeerd uit. Ze had enkel wat schrammen en bulten.

Ook wervelstormen worden door God bestuurd. Daardoor had Hij die vrouw iets te zeggen. Elke keer als God Zijn kracht in het natuurgeweld laat zien, is dat een waarschuwing. Nemen we die ter harte?

God is geduldig. Hoewel de mensen er een puinhoop van maken, grijpt Hij nog steeds niet in met oordeel. Maar dat moment komt wel! Hij zál de schuldige mensheid treffen.

Wie naar Zijn waarschuwingen luistert, buigt zijn knieën voor God en smeekt de Heere Jezus Christus ook zijn of haar Verlosser te worden.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage