Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 19 januari

God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren! En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde! En het was zo.
Genesis 1 vers 14 en 15

Op 19 januari 2006 werd de ruimtesonde New Horizons gelanceerd. Hij werd op de dwergplaneet Pluto afgestuurd. Precies 9,5 jaar later vloog hij er voorbij, op 14 juli 2015: 4,88 miljard kilometer verderop. De gemiddelde snelheid van het ruimtevaartuig bedroeg 58.600 kilometer per uur. Een kleine kernreactor aan boord leverde de energie.

Zulke afstanden en snelheden zijn voor ‘gewone’ mensen om duizelig van te worden. Dat hele heelal maakte God door eenvoudig een woord te spreken.

Waarom schiep Hij de hemellichamen, de sterren, planeten en manen? Om de tijd te kennen; onze klokken draaien erop. Ook om de richting te kennen; de sterrenhemel is lang het voornaamste kompas geweest. Maar ook, opdat we onder de indruk zouden komen van Zijn grootheid en wijsheid. Hij wenst dat we ontzag voor Hem hebben en vol eerbied voor Hem buigen. Het is tot zegen van het schepsel als hij z’n Schepper erkent!

 

Het dagboek bestellen?