Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 20 januari

Hij kwam bij het huis van het hoofd van de synagoge en zag de opschudding en hen die luid huilden en jammerden. En toen Hij naar binnen gegaan was, zei Hij tegen hen: Waarom maakt u misbaar en huilt u? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt.
Markus 5 vers 38 en 39

De 45-jarige Lyndee Pellettiere werd door haar zoon thuis bewusteloos gevonden. Ze bleek in coma te liggen. Na twaalf dagen vertelden de artsen dat ze niets meer konden doen. Haar man en beide kinderen werd aangeraden afscheid te nemen. Toen haar man dat deed, kwam ze bij uit haar coma. Ze herstelde volledig.

Het dochtertje van Jaïrus uit onze dagtekst lag niet in coma. Ze was werkelijk gestorven. Toch sprak de Heere Jezus erover alsof ze alleen maar sliep. Inderdaad, Hij is de Schepper. Door een woord te spreken, maakte Hij alles.

Door Zijn machtswoord zullen de gestorvenen worden opgewekt uit de dood. Hij is de God van het leven. Hij wil ook alle mensen het eeuwige leven geven. Dat wil zeggen: niet aan overledenen, maar aan ongelovigen. Zij zijn in Gods ogen geestelijk dood. Door het geloof in Jezus Christus ontvangen ze het ware leven uit God.

 

Het dagboek bestellen?