Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 21 januari

Pilatus zei tegen hen: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? En zij riepen nog harder: Kruisig Hem!
Markus 15 vers 14

In Jeruzalem vond de gerechtelijke moord op Jezus Christus plaats. Het kwam uit de koker van het joodse volk. Vooral de godsdienstigste joden zaten erachter. Ze wilden Hem kwijt, omdat Hij hun hele huichelarij en schijnheiligheid aan de kaak stelde. En het domme volk liep ook nog achter Hem aan! Ze spatten van jaloersheid bijna uit elkaar.

Ze zochten een goede gelegenheid om Hem te grijpen. Ze betaalden er Judas zijn verradersloon voor. In de hof Gethsémané namen ze de Heere Jezus gevangen. Hun hoogste gerechtshof, het Sanhedrin, veroordeelde Hem tot de dood, zonder dat ze Hem van ook maar één overtreding konden betichten.

De Romeinen hadden het land bezet. Daarom moest de stadhouder het vonnis bekrachtigen en uitvoeren. De joden eisten bij Pilatus de kruisiging van de Christus. De Romein begreep heel goed dat Hij onschuldig was. Op zijn vraag wat voor misdaad Hij dan wel had gedaan, kreeg hij geen antwoord. Maar hij bezweek onder de druk en liet de Zaligmaker van jood en heiden kruisigen.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage