Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 16 februari

Wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus.
Johannes 4 vers 42

Jezus Christus is Gods Zoon. Hij is er vanaf eeuwigheid. Hij was er al toen de hemel en de aarde werden geschapen. Tweeduizend jaar geleden werd Hij als Mens geboren in Bethlehem, niet ver van Jeruzalem af. Hij leidde in Israël Zijn leven zoals wij. Hij was onder ons en Eén van ons.

Toch was Hij ook volkomen anders: Hij zondigde nooit. Zijn hele leven was in overeenstemming met Gods wil. Dat kunnen wij van onszelf niet zeggen. Niemand kan beweren dat hij onschuldig is tegenover God. Alleen Christus.

Hij wilde ons helpen. Het liet Hem niet onberoerd dat het eeuwige oordeel over ons zou komen. Hij wist dat alleen Zijn offerdood ons zou kunnen redden, omdat Gods heiligheid en gerechtigheid genoegdoening eisten. Daarom stierf Hij aan het kruis voor onze zonden.

Hij is de Zaligmaker van de wereld. Niet alleen de Israëlieten, maar de mensen uit álle volken kunnen nu gered worden. Daartoe moeten we in Hem geloven. Er bestaat geen algemene begenadiging. Ieder moet zich persoonlijk tot Hem bekeren!

 

Het dagboek bestellen?