Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 7 juni

Wij zijn in uw midden vriendelijk geweest, zoals een voedster haar kinderen koestert. Wij waren zo vol verlangen naar u dat wij graag met u niet alleen het Evangelie van God wilden delen, maar ook onszelf, omdat u ons lief geworden was.
1 Thessalonika 2 vers 7 en 8

In juni 2016 speelde een 5-jarig kind in de voortuin. Het was in een plaatsje ten noorden van de stad Asten, in de Amerikaanse staat Colorado. Het kind werd aangevallen door een poema. De moeder zag het gebeuren en sprong ertussen. Zelf liep ze nauwelijks letsel op, maar de kleine raakte met ernstige verwondingen aan het hoofd en de nek in het ziekenhuis.

Zulke moederliefde is een zwakke weerspiegeling van Gods liefde voor ons mensen. De apostel Paulus toonde diezelfde liefde jegens de gelovigen in Thessalonika.

God heeft Zijn liefde tot ons mensen op het hoogst bewezen op Golgotha. Daar liet Hij Zijn eigen Zoon sterven – voor mensen die Hem haatten en tegen Hem in opstand leefden! Hij betoont Zijn liefde nu nog elke dag door alle mensen het heil aan te bieden. Daartoe laat Hij het evangelie in de hele wereld verkondigen. Ja, Gods liefde is groot!

 

Het dagboek bestellen?