Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 8 juni

Hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want zij hadden de wind tegen; en omstreeks de vierde nachtwake kwam Hij, lopend op de zee, naar hen toe en wilde hen voorbijgaan.
Markus 6 vers 48

De overtocht was rustig begonnen. De discipelen voeren over het meer van Galilea naar Bethsaïda. Er stak echter een storm op. Het scheepje werd geteisterd door de golven. De wind was tegen. Al waren er ervaren vissers onder hen, ze kwamen geen steek verder. Ze stonden hulpeloos.

Herkennen we zoiets in ons leven? We hebben misschien jaren gehad van rust, vreugde en geluk, maar plots verandert ‘het weer’. Er breekt een levensstorm los. Misschien door de uitslag van een medisch onderzoek. Of doordat iemand die we liefhebben, heel plotseling uit het leven wordt weggerukt. Werkloosheid, schulden, verslavingen: er bestaan tal van oorzaken.

Misschien stormt het dan ook vanbinnen. Dat is de storm van twijfel en aanvechting. Het kan zijn dat we denken dat de Heere Jezus ons vergeten heeft. We roepen, maar Hij lijkt ons niet te horen. Maar Hij ziet ons! Nooit verliest Hij ons uit de ogen. Op Zijn tijd komt Hij te hulp en verlost ons.

 

Het dagboek bestellen?