Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 3 juli

Als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.
Romeinen 5 vers 10

In heel wat landen wordt binnen de grenzen oorlog gevoerd. Een deel van de bevolking is in opstand tegen de regering. Vaak omdat ze vinden dat ze niet goed behandeld worden. Er wordt met hun rechten niet genoeg rekening gehouden. Ze willen meer te zeggen hebben of helemaal onafhankelijk worden. Ze worden aangeduid als rebellen.

Dat is eigenlijk ieder mens. Van nature zijn we zondaars en geneigd tot het verkeerde. We houden geen rekening met de wil van God. De rechten van onze Schepper interesseren ons niet; nee, het gaat om ónze rechten!

Bij velen uit zich die rebelsheid niet zozeer in openlijke en heftige vijandschap tegen God, maar meer in onverschilligheid. Eigenlijk negeren ze Hem. Ze doen alsof Hij niet bestaat.

Wat hebben zulke rebellen, zulke vijanden van God nodig? Dat zij met God verzoend worden. Dat kan door het kruis van Christus. Als iemand zich tot God bekeert en gelooft in de Heere Jezus, wordt de vijandschap weggedaan. Dan is er vrede met God!

 

Het dagboek bestellen?