Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 2 juli

Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen.
Filippi 3 vers 12

In Dordrecht zat een grote papegaai in een boom aan de Nieuwe Noordpolderweg, op acht meter hoogte. Een man klom in de boom om de ara eruit te halen. Eenmaal op grote hoogte, werd hij bevangen door hoogtevrees. De brandweer moest eraan te pas komen om hem weer veilig beneden te krijgen.

Toen de man weer op de grond stond, vloog de prachtige vogel naar de volgende boom. Zo gemakkelijk liet hij zich niet grijpen!

Zo eenvoudig was ook de christenvervolger Saulus niet tot bezinning te brengen. Hij ging als een dolle stier tekeer tegen de volgelingen van Christus. Daarom moest de Meester hem hardhandig aanpakken. Hij kwam hem tegen op de weg naar Damascus en verblindde hem door het felle licht. Hij sprak hem aan. Dat raakte hem diep. Zó greep de Heere Jezus Christus hem in de kraag.

Wat is de apostel Paulus daar zijn hele leven dankbaar voor gebleven! Ja, hij zal de Zaligmaker daar tot in eeuwigheid voor prijzen. En wij met hem, wij allen die ook op onze knieën zijn gegaan en weten dat de Heere Jezus onze Verlosser is.

 

Het dagboek bestellen?