Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 1 juli

(…) omdat Hij Zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is geteld, omdat Hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft.
Jesaja 53 vers 12

God leverde het hoogste bewijs van Zijn liefde: Hij zond Zijn enige Zoon in de wereld. Wat is het antwoord van de mensen verschrikkelijk: ze verwierpen de Zaligmaker! Hij was de grote Weldoener geweest. Ontelbaren had Hij genezen en gevoed. Toch schreeuwden ze luidkeels: ‘Weg met Hem! Kruisig Hem!’ Opgehitst door hun leiders, eisten ze voor Hem de wreedste dood.

De profetie van Jesaja ging in vervulling: Christus werd onder de overtreders geteld. Hij werd behandeld als een misdadiger en tussen twee rovers gekruisigd. Voor ieder moest het zichtbaar zijn: onder zulke criminelen hoorde Hij thuis.

God liet het toe, omdat het verzoeningswerk volbracht moest worden. Maar Hij gaf Zijn Zoon een andere plaats. Vanaf het moment dat Hij Zijn leven aflegde en alles vervuld was, heeft geen goddeloze hand de Heere Jezus meer aangeraakt. Hij werd eerbiedig in het graf van Jozef van Arimathéa gelegd. God wekte Hem op uit de dood en verheerlijkte Hem aan Zijn rechterhand.

 

Het dagboek bestellen?