Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 30 juni

Ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden.
Johannes 3 vers 20

Vandaag twee jaar geleden stapte een horecabaas in Tilburg z’n pand binnen. Hij zag meteen dat er iets mis was. Een raam was opengebroken en her en der lagen spullen klaar om meegenomen te worden. De inbreker was gestoord bij zijn bezigheden. Op het damestoilet brandde het licht, ingeschakeld door de bewegingssensor. De man zette de deurklink vast. De politie kon de 25-jarige Bulgaar eenvoudig inrekenen.

Tegen de lamp gelopen door een brandende lamp! Wie dingen doet die het daglicht niet verdragen, heeft een hekel aan schijnwerpers.

Daarom wilden vele mensen niet bij de Heere Jezus komen. Als Hij er was, viel hun verdorvenheid zo op.

Om die reden willen nu nog zo veel mensen niet luisteren naar de boodschap van de Bijbel. Want de Heilige Schrift spreekt over onze verlorenheid. Onze overtredingen en schuld worden aangetoond. Ja, maar óók wordt gewezen op de Verlosser: de Heere Jezus Christus. Hij wil alle overtredingen uitdelgen en onze schuld kwijtschelden, als wij ons bekeren!

 

Het dagboek bestellen?