Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 29 juni

Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht, dat gaandeweg helderder gaat schijnen tot het volledig dag is geworden.
Spreuken 4 vers 18

Er zijn mensen die een goede start met God maken, maar na verloop van tijd geestelijk wegzakken. Bijvoorbeeld Gideon. Hij begon nederig, brak het afgodsaltaar af en streed vol vertrouwen tegen de overmacht van de Midianieten – maar aan het einde van z’n leven verleidde hij Israël tot afgoderij.

Anderen begonnen niet zo geweldig, maar maakten een geestelijke groei door. Denken we maar aan Jakob. In het begin probeerde hij steeds door eigen slimheid zijn doel te bereiken. God voedde hem op. Zegenend en God aanbiddend, sloot hij zijn leven af.

Weer anderen begonnen goed én eindigden goed. Van hen is Abraham misschien wel de bekendste. Hij maakte wel fouten, maar veroordeelde die en keerde tot God terug. Hij is niet voor niets de vader van de gelovigen.

Het leven van de Mens Jezus Christus staat op eenzame hoogte. Er was bij Hem volmaakte gehoorzaamheid en afhankelijkheid, gerechtigheid en heiligheid, een onvoorwaardelijk geloof en vertrouwen en onmetelijke goedheid en liefde.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage