Religie? Afschaffen!

Niet voorradig – in overleg leverbaar

 0,05

Religie? Afschaffen!

Hoeveel religies telt de wereld? Heel wat. Het hindoeïsme, het boeddhisme, de islam hebben enorme aantallen aanhangers. Daarnaast zijn er talloze kleinere.

Religie is springlevend. Niets is meer in staat om mensen fel en emotioneel te maken. Heilige oorlogen worden ervoor gestreden. Hoeveel onrecht is niet in de naam van religie bedreven? Religie is springlevend, maar achterhaald.

Een religie is een manier voor de mens om tot God, een godheid of hogere macht te naderen. Het besef dat er een Opperwezen is, is de mens aangeboren. En dat hijzelf fouten maakt en het eigenlijk heeft verbruid, weet hij diep vanbinnen ook: hij heeft die Godheid ontstemd. Daarom voelt de mens de behoefte Hem weer tevreden te stellen. Daarvoor spant hij zich in. Mensen hebben daarom al duizenden jaren offers gebracht: van hun oogst, van hun dieren en zelfs van hun kinderen. Gruwelijk!

Dát is religie.

Andere mensen hebben van deze ‘oerbehoefte’ misbruik gemaakt. Ze wierpen zich op als priesters of geestelijken. Ze beweerden met de Godheid in verbinding te staan en boodschappen van haar door te krijgen. De onwetendheid van hun medemensen maakte het zulke religieuze leiders gemakkelijk om hen aan zich te binden en te onderwerpen.

Religie heeft de mensen alleen maar angst en onzekerheid gebracht. Daarom: weg met religie!

Het ware christendom is géén religie, hoewel velen het er wel van gemaakt hebben.

Omdat geen mens God werkelijk tevreden kan stellen – want Hij zegt dat er geen mens zonder zonde is –, is de God van de Bijbel tot de mensen gekomen. Zijn Zoon werd geboren, Jezus Christus, tweeduizend jaar geleden.

Hij werd door de mensheid uitgestoten en aan het kruis genageld. Daar droeg Hij Gods rechtvaardige, maar vreselijke straf over de zonde. Door Christus’ sterven alleen heeft God genoegdoening ontvangen.

Nu nodigt Hij alle mensen uit tot Hem te komen. Hij wil genade bewijzen en hun schuld kwijtschelden. Wie z’n zonden belijdt, ontvangt volle vergeving. Hij hoeft nu niet meer zélf God tevreden te stellen, maar gelooft dat Jezus Christus dat heeft gedaan. Zo wordt hij met God verzoend en Zijn kind. Hij ontvangt vrede in z’n hart.

Dát is de geweldige boodschap van de Bijbel!

Dat is geen religie, geen methode om zélf de zaligheid of een goede plaats in het hiernamaals te verdienen. Nee, het is het geloof in de Heiland Jezus; Híj stierf om ons mensen het eeuwige leven te geven. God kwam tot ons, opdat wij met  Hem in verbinding zouden komen en gelukkig werden!

“Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden,
de Rechtvaardige voor de onrechtvaardigen,
opdat Hij ons tot God zou brengen.”

(1 Petrus 3 vers 18)

P38