Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Zaterdag 7 oktober

Toen liet de HEERE zwavel en vuur over Sodom en Gomorra regenen. Het kwam van de HEERE uit de hemel.
Genesis 19 vers 24

Nederland ligt voor een belangrijk deel onder de zeespiegel. Het zijn letterlijk de Lage Landen. Er zijn gebieden – denken we maar aan het Groene Hart – waar zes meter water zou komen te staan, als er geen molens en dijken waren.

Het laagste droge punt ter wereld ligt tussen Israël en Jordanië. Het is de kustlijn van de Dode Zee. Die ligt 413 meter onder de zeespiegel! Aan de zuidwestkust van deze zee moeten Sodom en Gomorra gelegen hebben. De steden gingen ten onder door hun zonden.

God is heilig. Daarom kan Hij geen zonde door de vingers zien. Hij móet straffen. Anders zou Hij Zichzelf verloochenen.

Het oordeel staat voor de deur. De hedendaagse wereld lijkt steeds meer op Sodom en Gomorra. Als de maat vol is, grijpt God in. Maar uit die verdorven steden werd Lot gered. Dat is Gods grote genade!

Als Hij het oordeel aankondigt, wijst Hij altijd een weg aan om eraan te ontkomen. We moeten dan wel naar Zijn waarschuwing luisteren en ons met berouw tot Hem bekeren.

 

Het dagboek bestellen?