Het Rechte Spoor – 2017 | Woensdag 13 december

Maak u gereed om uw God te ontmoeten!
Amos 4 vers 12

In 2014 kwamen er in Nederland door ongelukken in het verkeer 570 mensen om. Dat is de helft van het aantal verkeersdoden in 2000. De maatregelen die genomen zijn, hebben dus resultaat gehad. Toch blijft altijd het risico bestaan van een ongeval dat letsel veroorzaakt of zelfs de dood tot gevolg heeft. Daarom moeten we altijd bereid zijn om te sterven.

Je denkt zo snel: ‘Dat overkomt een ander’. Vaak klopt dat. Maar waarom zou het niet jezelf overkomen?

Zijn we gereed om de aarde te verlaten? Zijn we klaar om God te ontmoeten? Waarom maken mensen zich soms zoveel zorgen om hun gezondheid, om hun opleiding of werk, om de politiek, om de economie of het milieu – terwijl de eeuwigheid hen koud laat? Dan maak je toch een geweldige vergissing, of niet?

Aan de eeuwigheid komt geen einde. En we moeten tijdens dit leven bepalen aan welke kant van de kloof we straks zullen voortleven. Dát is pas iets om wakker van te liggen! Het is nodig om gereed te zijn om voor onze Maker te verschijnen.

 

Het dagboek bestellen?