Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 12 december

Zou ú voor uzelf grote dingen zoeken? Zoek ze niet.
Jeremia 45 vers 5

Deze boodschap was bestemd voor Baruch, de schrijver van Jeremia. Zeg maar: zijn secretaris. Ging zijn hart onbewust misschien toch uit naar eer of rijkdom? Hoopte hij op een hoge positie? Hij kon schrijven; dat was in die tijd al heel wat.

God doorgrondt de harten. Hij kijkt tot op de bodem. Hij legde de beweegredenen van Baruch bloot.

Deze boodschap geldt voor ons allemaal. De hoogmoed is een venijnig kwaad. Bestond er maar een verdelgingsmiddel voor, zodat het nooit meer terugkwam!

Verlangen wij naar eer van mensen, te midden van de christenen of zelfs in de wereld? Streven we naar rijkdom, naar bezit? Bankrekeningen, huizen, auto’s, vakanties – welke plaats hebben die in onze harten?

De Heere Jezus was de nederige Mens. Hij daalde uit de hemel neer. Hij was de Schepper, maar werd Zijn schepselen gelijk. Als Mens nam Hij zelfs de laagste plaats in. Hij zocht geen grote dingen voor Zichzelf, maar wilde de minste zijn. – En juist dát was geweldig groot in de ogen van God!

 

Het dagboek bestellen?