Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 7 november

In een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommige zijn voor eervol, maar andere voor oneervol gebruik.
2 Timotheüs 2 vers 20

Een man had zich al veertig jaren beziggehouden met het christendom. Hem werd gevraagd: ‘Tot welke conclusie bent u gekomen?’ Hij had een uitgesproken mening: ‘Tot een zeer negatieve!’

‘Dat geloof ik graag. Maar u hebt uw onderzoek verkeerd aangepakt. U had zich met Christus moeten bezighouden! Dan was uw conclusie helemaal positief geweest. Hij is volmaakt, zonder enige fout, zonder een enkel gebrek’.

Ja, de inhoud van het christendom is een Persoon: onze Heere Jezus. Het is in- en intriest dat zo veel mensen die zich christen noemen, maar het in werkelijkheid niet zijn, een smet op Hem werpen! Helaas doen ook nog veel echte christenen dat. De christenheid is werkelijk als een groot huis waarin zich geheel verschillende bewoners bevinden.

Als een wiskundeleraar geen orde kan houden of niet goed kan uitleggen, en als zijn leerlingen er geen belangstelling voor hebben of er niets van bakken, is daarom de wiskunde slecht?

Het gaat om de Persoon van Christus alleen!

 

Het dagboek bestellen?