Het Rechte Spoor – 2017 | Woensdag 6 december

Allen die Hem [= de Heere Jezus] aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.
Johannes 1 vers 12

Twee jaar geleden werd de politie in Oostenrijk gewaarschuwd. In een zijtak van de Donau zwom een jongen. Hij was geld aan het opvissen. Er dreven bankbiljetten van 100 en 500 euro op het water. Het was totaal ruim 130.000 euro. Het was nog een raadsel waar dat geld vandaan kwam.

De schatten die God aanbiedt, kunnen we ook zo ‘opvissen’. We hoeven er niets voor te doen, alleen maar te geloven in de Heere Jezus. Alleen door Hem aan te nemen, worden we kinderen van God. Er is geen andere weg.

Is het niet een geweldige rijkdom Gods kind te zijn? Wat is waardevoller dan dat?

Die jongen moest zich nog inspannen om de biljetten te pakken te krijgen. Het was ook nog gevaarlijk. Maar om kinderen van God te worden, kunnen we niets doen, maar moeten we alleen geloven. Dat is het tegengestelde van doen. Niet door goede daden, maar door het geloof worden we onmetelijk rijk. God biedt dat allen aan. We zijn toch niet zo dwaas om dat af te slaan?

 

Het dagboek bestellen?