Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Zondag 28 januari

U bent duur gekocht.
1 Korinthe 7 vers 23

Wat een prijs heeft de Heere Jezus betaald toen Hij aan het kruis van Golgotha stierf!

Hij werd Mens om naar het kruis te kunnen gaan. Daar werd Hij alleen gelaten. De mensen omringden Hem; zij waren Zijn vijanden. En toen Hij uitriep: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?”, kwam er van de hemel geen antwoord.

In de Psalmen horen we de Christus spreken over Zijn lijden. Hij vergelijkt het met grote vloedgolven die over Hem heen spoelden. Met grondeloos slijk waarin Hij wegzakte. En met een alles verterend, verzengend vuur.

Hij stierf niet op de aardbodem, maar aan het kruis van de aarde verheven. Dat was geen roem. Nee, de mensheid wilde daardoor zeggen dat er voor Hem op de aarde geen plaats was. “Weg met Hem! Kruisig Hem!”

En juist in die uren sloot de hemel zich boven Hem. De heilige God trok Zich van Hem terug, omdat Hij talloze zonden op Zich nam. Ja, God oordeelde Hem met harde slagen. God oordeelde niet milder toen Zijn eigen Zoon de slagen in ontvangst moest nemen. Wat een prijs!

Het dagboek bestellen?