Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Zaterdag 27 januari

Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEERE God te midden van de bomen in de hof.
Genesis 3 vers 8

Een man en vrouw zaten rond middernacht in hun woonkamer, in een huis aan de Kottenseweg van Winterswijk naar de grens met Duitsland. Er reed een auto binnen – en nog wel achteruit. Hij was van de weg geraakt en in een slip gekomen. De bestuurder ging er snel vandoor, maar werd door de politie makkelijk achterhaald. – Hoe vaak hebben we het al niet zelf gedaan: proberen weg te komen, toen we in de fout waren gegaan? Dat hoef je kinderen niet aan te leren. Het is beter dat af te leren.

Adam en Eva vluchtten van God weg, nadat ze hadden gezondigd. Het is het kwade geweten. En het is de wens om de gevolgen, om de straf te ontlopen.

Dát is onmogelijk! Je kunt je niet voor de Alwetende verborgen houden. En je kunt het oordeel van de Heilige niet ontlopen. Alleen door te geloven in de Heere Jezus, ben je veilig voor dat oordeel. Hij droeg op het kruis de straf voor allen die hun zonden voor God zouden belijden en in Hem zouden geloven. Omdat Jezus Christus onze zonden droeg en ze heeft weggedaan, kunnen wij vrij voor God verschijnen!

Het dagboek bestellen?