Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Maandag 29 januari

David nam de kroon van hun koning van diens hoofd en stelde vast dat het gewicht ervan een talent goud was en dat er edelgesteente in zat. Die werd op Davids hoofd gezet.
1 Kronieken 20 vers 2

De grootste diamant die ooit werd gevonden, is de Cullinan. In 1905 werd de steen van 3106 karaat – dat is ruim 620 gram – opgegraven in Zuid-Afrika. Hij werd gesplitst in negen grote en 96 kleine diamanten. Die werden in de kroonjuwelen van het Britse koningshuis verwerkt.

David kreeg de kroon van de koning van de Ammonieten op zijn hoofd. Of je dat moet willen? Een kroon van een talent goud, ongeveer 30 kilogram, op je hoofd! Maar het was een eerbetuiging.

De dag komt dat alle mensen, werkelijk álle mensen, voor de Heere Jezus Christus zullen neerknielen. Ze moeten Hem erkennen als de Koning der koningen en de Heere der heren. Zo zorgt God ervoor dat Zijn Zoon wordt geëerd. Toen Hij 2.000 jaar geleden op aarde was, hebben ze Hem versmaad en veracht. Alleen een kruis hadden ze voor Hem over, het toonbeeld van vervloeking. God heeft dat verdragen, maar zal Hem volkomen genoegdoening geven. Ieder zal voor Jezus Christus buigen. Wij mogen het nu al vrijwillig doen.

Het dagboek bestellen?