Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Vrijdag 16 februari

Wij zullen toch allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden (…) Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God.
Romeinen 14 vers 10 en 12

God zal ieder mens ‘een proces aandoen’ en hem voor de rechtbank brengen. Het is zinloos om dat te loochenen. Hebt u straks een verdediger, een advocaat, iemand die het pleidooi voert? Of staat u alleen voor de Rechter van hemel en aarde?

Zegt u misschien dat uw leven wel in orde was en dat uw werken goed genoeg waren? Hoopt u misschien dat God het niet zo nauw zal nemen met die enkele kleine misstap? Dat is een verschrikkelijke vergissing. God houdt Zich aan Zijn Woord. Toen Hij verbood te liegen, heeft Hij dat niet onderverdeeld in noodleugens, kleine leugens en grote leugens, om dan alleen maar rekenschap te eisen van die laatste soort.

We hebben echt een Helper nodig! Hoe komen we daaraan? Daar heeft de Rechter Zelf voor gezorgd! Jezus Christus is voor allen die geloven, in de bres gesprongen. Hij heeft tot de Rechter gezegd: ‘Hier ben Ik, straf Mij! Voor deze aangeklaagden die tegenover Mij hebben erkend dat ze schuldig zijn, neem Ik de schuld op Mij; Ik draag hun straf’.Het dagboek bestellen?