Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Donderdag 15 februari

Vlucht, red uw leven!
Jeremia 48 vers 6

In Breda reed een auto het terrein van een tankstation op. Hij viel op: de nummerborden waren afgeplakt. Na het tanken wilde de man inderdaad vertrekken zonder te betalen. Dat lukte niet, want hij had de tank van zijn dieselauto volgegooid met benzine. Hij probeerde nog wel rennend te vluchten, maar hij was er gloeiend bij. Vluchten, is dat nou goed of niet?

Wegvluchten van God om de straf over je zonden te ontlopen, is af te raden. Het is gewoon dom. Ieder verstandig mens beseft immers dat het niet mogelijk is om te ontkomen aan de Almachtige en Alwetende.

Wat moet je dan als je weet dat je gezondigd hebt en het oordeel verdient? Juist het tegenovergestelde: naar God toe vluchten!

Het is waar: Hij is de Heilige en Hij zal elke zonde moeten oordelen. Maar het is net zo waar: Hij is liefde en wil ons graag vergeving schenken en genade bewijzen. Om dat mogelijk te maken, heeft Hij Zijn eigen Zoon naar het kruis gezonden om onze zonden te dragen. Wie nu tot God gaat en tot Christus z’n toevlucht neemt, ontvangt volle vergeving en het eeuwige heil. Daarom, vlucht tot God en red je leven!


Het dagboek bestellen?