Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 6 februari

De tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.
Johannes 5 vers 28 en 29

Alle mensen die werden geboren, sterven op een dag. Dat gaat nu al 6.000 jaar zo. Voor allen geldt ook dat er een opstanding komt. In de dagtekst wordt het zo gezegd: allen die in de graven zijn, zullen de stem van de Zoon van God horen. Hij roept hun toe dat ze moeten opstaan. Niemand kan weigeren. Allen staan op uit de dood.

Maar dan. Alle mensen vallen dan uiteen in slechts twee groepen. Voor de éne groep is de opstanding een opstanding ten leven. Dat wil zeggen: ze gaan het ware leven in de hemel binnen. De andere groep beleeft de opstanding ter verdoemenis of ten oordeel. Ze worden wel opgewekt uit de dood, maar alleen om in de eeuwige poel van vuur te worden geworpen.

Wat beslist aan welke opstanding we zullen deelnemen? Niet of je goed of slecht geleefd hebt. Nee, dat wordt erdoor bepaald of je voor God hebt gebogen en Jezus Christus als Zaligmaker hebt aangenomen. Dát is het goede dat gedaan moet worden.


Het dagboek bestellen?