Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Woensdag 7 februari

Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt?
Mattheüs 22 vers 12

In het jaar 2022 controleerde de douane de briefpost naar het buitenland wat vaker. Met resultaat. Ze vonden 27.000 brieven waarin drugs zat. Dat zijn er bijna 74 per dag! Ze werden het vaakst verstuurd naar de Verenigde Staten en Australië. – Versturen als brief in een envelop is anoniemer dan in een pakket. Smokkelaars hopen dat door de enorme aantallen brieven de kans op ontdekking niet zo groot is. Hoeveel er toch doorheen glipt, is uiteraard niet bekend.

Zou je ook iets of iemand de hemel kunnen binnensmokkelen? Nee, onmogelijk!

In de dagtekst gaat het om het koninkrijk der hemelen op aarde. Nu zitten in de kerken ook mensen die zich wel christenen noemen, maar niet werkelijk kinderen van God zijn. Je hebt echte christenen en onechte christenen. Maar in de hemel niet. Daar komen alleen mensen die oprecht in Jezus Christus hebben geloofd. Die daardoor van hun zonden verlost zijn. Die in Gods ogen gerechtvaardigd zijn. Zíj zijn in de hemel van harte welkom. Alleen door het geloof in de Heere Jezus kun je de hemel binnengaan.


Het dagboek bestellen?