Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 9 april

Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader.
Johannes 16 vers 28

De Heere Jezus was God. Hij nam vrijwillig de plaats van een slaaf in. Als God had Hij alleen maar anderen bevolen, nu kreeg Hij de plaats van iemand die slechts moest gehoorzamen. In volmaakte gehoorzaamheid aan God ging Hij naar het kruis om daar te sterven.

We kunnen ons alleen maar diep verwonderen dat Hij Die God is, Zich zó heeft willen vernederen! Hij was één met de Vader, in macht en liefde. En Hij ging van Hem uit om naar de wereld te gaan, naar een wereld waar Hem vreselijk lijden stond te wachten. Kunnen we bevatten wat Hij allemaal moest afleggen om Mens te worden?

Aan het einde van ons vers zegt Hij echter dat Hij de wereld weer zou verlaten om naar de Vader te gaan. Het werk dat de Vader Hem had opgedragen, had Hij toen volbracht. Wat een weg moest Hij echter gaan, vóórdat Hij het kón uitroepen: “Het is volbracht!”

Wat een opluchting moet het voor Hem, de volkomen Mens, zijn geweest dat het lijden voorbij was en Hij naar de Vader terug kon keren!

Het dagboek bestellen?