Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 8 april

Als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.
Openbaring 20 vers 15

Het is erg moeilijk om gevangenissen echt ‘dicht’ te krijgen. Vorig jaar werden alleen al in de gevangenis in Zaandam in één maand drie pogingen om spullen binnen te smokkelen, verijdeld. Twee mannen gooiden gevulde sokken over de muur, juist toen de gevangenen op de binnenplaats werden gelucht. Daarin zaten telefoons, opladers, oortjes en een simkaart. En twee keer kwam er een drone over om een pakketje op dezelfde binnenplaats te droppen. Naast telefoons bevatten ze softdrugs.

Alle mensen van wie de namen straks niet in het boek des levens staan, worden in de hel opgesloten, in die vreselijke vuurpoel. Die is echt gesloten. Daar wordt niets binnengesmokkeld. Wie zou dat ook moeten doen? Er is geen enkele zondaar meer in vrijheid. Wie in die ‘gevangenis’ zit, is volslagen alleen. Zonder hulp. Nooit bezoek. Niemand die naar je omkijkt.

Nu kijkt God naar de mensen om. De Heere Jezus Christus kwam op aarde en zocht ons op. Hij ging naar het kruis om allen te redden die in Hem zouden geloven. Zij zijn eeuwig in de vrijheid en het geluk!

Het dagboek bestellen?