Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 7 april

Er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.
Romeinen 3 vers 22 en 23

Gaat de Bijbel niet te ver als alle mensen over één kam worden geschoren? Kun je misdadigers gelijkstellen met eerbare burgers? Natuurlijk niet. Dat zegt de Bijbel ook niet. Er zijn enorme verschillen tussen mensen – in hun uiterlijk, karakter en handelen. Op één punt zijn we echter allemaal gelijk: voor God is ieder een zondaar. Dát zegt de dagtekst.

Er zijn veel soorten drinken. Een glas appelsap is niet een glas water; en thee en koffie is niet dezelfde drank. Als echter aan alles vergif wordt toegevoegd, hebben ze één ding gemeen: ze zijn niet te drinken.

Zo is het met ons mensen. Wie we ook zijn, we hebben allemaal gezondigd. We deden onze eigen wil en hielden geen rekening met Gods rechten op ons. Dat noemt Hij zonde. Wie eerlijk is, ontdekt dat in zijn eigen leven.

We mogen God danken dat het Bijbelvers hier niet eindigt, maar verder gaat: “(…) en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus”.

Het dagboek bestellen?