Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 6 april

Wie hout klooft. zal daardoor gevaar lopen.
Prediker 10 vers 9

Mensen gebruiken hun mobiele telefoon in het verkeer steeds vaker, zowel op de fiets als achter het stuur van de auto. Onderzoeken tonen dat aan, maar je ziet het ook gewoon om je heen. Dat komt de veiligheid natuurlijk niet ten goede. Waarschijnlijk denken veel mensen onbewust dat zíj toch nog goed opletten, maar of dat klopt?

Bij gevaarlijke werkzaamheden, zoals bomen vellen en hout kloven, is het belangrijk om gevaren te zien en, indien mogelijk, maatregelen te nemen.

Het grootste gevaar dat de mensen bedreigt, is het oordeel van God. Dat zal Hij uitoefenen over elke zonde. God is immers heilig, volmaakt heilig.

Zien we dat gevaar? Onderkennen we het? En, nóg belangrijker, nemen we ook maatregelen?

God heeft Zelf voor een oplossing gezorgd. Hij liet Zijn Zoon Jezus Christus voor de zonden sterven. Hij volbracht het werk van de verzoening aan het kruis!

Wat voor maatregelen moeten wij dan treffen? We moeten geloven in Christus en God onze zonden belijden. Daardoor alleen komen we in veiligheid.

Het dagboek bestellen?