Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 5 april

Zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
Mattheüs 24 vers 27

In april 2020 werd een record verbroken: de langste bliksemflits. Dat wil zeggen: in afstand. Het was één lange flits, zichtbaar boven de drie Amerikaanse staten Texas, Louisiana en Mississippi. De flits had een lengte van ongeveer 768 kilometer.

Zoals aan een donkere hemel bij zwaar onweer de bliksemschichten van verre te zien zijn, zal ook de komst van de Zoon des mensen niemand kunnen ontgaan. Elk oog zal Hem zien als Hij komt!

Het zal de mensen die weigerden voor God te buigen en in Zijn Zoon te geloven, grote angst aanjagen. Op z’n laatst dán zullen ze merken dat ze fout zaten en dat het met hen fout afloopt. Ze hebben de hand van verzoening afgeslagen die God hun aanbood. Ze wilden het heil niet. Daarom blijft niets anders dan het oordeel voor hen over.

Wie voor God z’n knieën gebogen en z’n schuld erkend heeft, jubelt als die dag aanbreekt. De glorie van de Zoon des mensen, van Christus, zal stralen. En wie Hem toebehoort, deelt in die heerlijkheid.

Het dagboek bestellen?

v