Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 4 april

Iemand zei tegen Hem: Heere, zijn het weinigen, die zalig worden? En Hij zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen.
Lukas 13 vers 23 en 24

Die vraag wordt wel vaker gesteld: ‘Hoevelen worden er gered?’ De Heiland gaf geen direct antwoord, maar zei tegen de vraagsteller: ‘Zorg er maar voor dat jíj gered wordt!’

Hoe waar is dat! Het gaat bij de behoudenis niet zozeer om de anderen, maar om mij persoonlijk. Het gaat om míjn eeuwige bestemming, om de toestand van míjn ziel. Ik moet met God in het reine komen. Ik moet de Zaligmaker geloven. Niemand anders kan dat voor mij doen en ik kan het voor niemand anders doen.

De Heere Jezus zei dat we moeten strijden om in te gaan. Er zijn heel wat obstakels op de weg naar de bekering, bijvoorbeeld de angst voor medemensen.

Verder zei de Heiland dat velen zullen proberen in te gaan, en het lukt niet. Dat is het geval als God de deur sluit: als iemand door de dood wordt weggenomen óf als Christus komt. Als dat moment is aangebroken, is elke kans verkeken. Daarom is uitstel zo gevaarlijk.

Het dagboek bestellen?