Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 8 oktober

De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte: Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar.
Exodus 12 vers 1 en 2

Terwijl de christelijke kalender is gebaseerd op het cirkelen van de aarde rond de zon, berust de islamitische kalender op de beweging van de maan om de aarde. De maanden lopen dan niet mee in de gang van de seizoenen. Een westerse eeuw komt overeen met ongeveer 112 islamitische jaren. Hun eerste maand heet Muharram. Op 21 november 2002 werd weer 1 Muharram gevierd, en wel een bijzondere: het was de eerste dag van een nieuwe eeuw, de ijftiende. Toen God Zijn volk Israël uit Egypte bevrijdde, greep Hij in de jaartelling in: de maand waarin ze waren bevrijd uit Egypte, zou voortaan de eerste maand van het jaar zijn.

Inderdaad is dat het beginpunt van het werkelijke leven van ieder mens. Als hij wordt verlost uit de macht van satan en de wereld, dan pas beginnen de jaren van zijn leven te tellen. De hele tijd daarvoor heeft voor God geen waarde, omdat de mens toen zijn eigen weg ging. Nu leeft hij voor God!

Het dagboek bestellen?