Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 7 mei

Om de moeitevolle inspanning van Zijn ziel zal Hij het zien, Hij zal verzadigd worden.
Jesaja 53 vers 11

Als de Heere Jezus alle verlosten in de heerlijkheid bij Zich gehaald heeft, is deze profetie in vervulling gegaan. Dan ziet Hij in hen de resultaten van het verlossingswerk dat Hij onder het zwaarste lijden volbracht. Wat een blijdschap voor Hem!

Als Mens op aarde kende Hij honger en leed Hij dorst. Als de verheerlijkte Mens in de hemel zal Hij verzadigd zijn, als Hij al de Zijnen rondom Zich heeft. God gaf ons aan Hem; Hij betaalde voor ons de prijs. Door te sterven, verdiende Hij een eeuwig recht op ons allen. En tot in eeuwigheid zijn wij voor Hem een bron van vreugde.

Wat een wonder van genade! Dat is toch niet te begrijpen? Dat Hij een Bron, ja, dé Bron van vreugde voor ons is, dat is begrijpelijk en logisch. Maar Hij wordt omgekeerd ‘verzadigd’ door het zien naar ons! Dat zal altijd een heerlijk raadsel blijven.

We prijzen en danken Hem nu al voor de “moeitevolle inspanning van Zijn ziel”, voor het werk dat Hij daarvoor verrichtte. En in de eeuwigheid zal dat op volmaakte wijze gebeuren.

Het dagboek bestellen?