Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 6 mei

Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.
Romeinen 3 vers 23 en 24

Van de plaats waar in Den Helder de veerboot van Texel aanmeert, is het maar een klein stukje tot de verkeerslichten op de Hoofdgracht. Je mag er niet harder dan 50. Laatst scheurde er eentje met meer dan het dubbele overheen. Na de wettelijke correctie bleef er nog steeds 59 kilometer per uur te snel over. Dat was in een Fiat Panda best een prestatie, vond de agent. De man kon er niet om lachen. Het kostte hem dan ook z’n rijbewijs.

Overtreding wordt bestraft. Zo simpel is het principe. Bij overtredingen van wetten die mensen hebben gemaakt, gebeurt dat overigens vaker niet dan wel. Hoe vaak heb je – misschien per ongeluk – te snel gereden; en hoe vaak heb je een prent gehad?

Zonden tegen God worden allemaal bestraft. Letterlijk en werkelijk allemaal. Er zijn alleen twee manieren waarop. De eerste is dat iedere overtreder ervoor moet boeten. Dat gebeurt na de dood, in de hel. De tweede manier is dat Christus de straf droeg voor allen die in Hem geloven. Zo alleen kunnen we gered worden.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage