Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 5 mei

Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.
Johannes 20 vers 30 en 31

Denk eens aan de Heere Jezus Christus, dat Hij

– de eeuwige Zoon van God is;
– geboren werd uit de maagd Maria;
– als kleine Baby in een kribbe lag;
– opgroeide en als Mens op aarde leefde;
– nooit iets verkeerds deed;
– zieke mensen beter maakte;
– aan mensen zonder toekomst hoop gaf;
– mensen die niet meetelden, liefhad;
– voor mij is gestorven;
– is opgestaan uit het graf;
– naar de hemel ging en bij God is;
– mij in verbinding met God brengt;
– mij het eeuwige leven geeft; en
– mij laat zien dat God mij liefheeft!

Is dat niet heerlijk om te geloven? Het is geweldig zo’n Heiland en Meester te hebben!

Het dagboek bestellen?