Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 4 mei

Toen Hij dan gehoord had dat hij [= Lazarus] ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats waar Hij was.
Johannes 11 vers 6

Samuel Morse werd in 1791 in Amerika geboren. In 1825 stierf zijn vrouw, kort na de geboorte van hun vierde kind. Zelf was hij op reis. Zijn vader schreef hem een brief om het hem te vertellen. Hij vertrok direct naar huis, maar bij zijn aankomst was zij al begraven. Sindsdien zocht hij naar een methode om berichten over een grote afstand sneller door te kunnen geven. In 1835 was hij er: hij ontwierp de telegraaf en de erbij behorende morsecode. Het was de voorloper van de digitale communicatie van nu.

In nood snel een bericht doorsturen, kan echt van levensbelang zijn. Martha en Maria stuurden een boodschapper naar de Heere Jezus. Hij had een reden om twee dagen te wachten. Maar als nu een mens in de nood van zijn zonden tot Hem om hulp roept, wacht Hij níet. Nee, Hij reageert direct.

De Heiland doet dat dan ook graag. Wie ergens geen zin in heeft, kan wel eens traag zijn. Maar de Heere Jezus verheugt Zich oprecht en met Zijn hele hart als iemand Hem om vergeving vraagt. Zo’n gebed wordt altijd onmiddellijk verhoord.

Het dagboek bestellen?