Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 3 mei

Ook hebt U mij het schild van Uw heil gegeven.
Psalm 18 vers 36

Struisvogels heten wel vogels, maar kunnen niet vliegen. Als er gevaar dreigt, zetten ze het gewoon op een lopen. Ze bereiken op hun lange poten een snelheid van wel 70 kilometer per uur. Ze maken dan stappen van vijf meter. Die lange stelten zijn ook geduchte wapens. In een gevecht schakelen ze er rustig een leeuw mee uit.

Vluchten bij gevaar, dat is de eerste reactie van het dier. Wie de dreigende onweerswolk van het naderende oordeel van God ziet hangen, doet er ook goed aan op een veilige plek te schuilen. Waar? Er is maar één plaats waar je veilig bent voor Gods oordeel. Dat is de plek waar dat oordeel al hééft gewoed. Het is het kruis van Golgotha. Want daar onderging de Heere Jezus de straf over de zonden van allen die in Hem geloven.

Je tegen God verzetten, heeft geen enkele zin. Die strijd is onmogelijk te winnen. Stel je voor: een nietig schepsel tegen de Almachtige!

Nee, wie wijs is, gaat juist naar Hem toe om vergeving te vragen. Die erkent zijn schuld en stelt zijn vertrouwen op Jezus Christus. Wie dat doet, is veilig!

Het dagboek bestellen?