Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 2 mei

Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst?
2 Petrus 3 vers 3 en 4

Lacht u inwendig over die christenen die steeds weer zeggen dat God de wereld al snel zal oordelen? Vindt u dat ook maar bangmakerij, een manier om mensen in de ban van een kerk of sekte te krijgen?

God zál al het verkeerde in de wereld oordelen. U wilt toch ook niet dat Hitler er zo makkelijk van afkomt? God oordeelt alleen níet onmiddellijk, omdat Hij alle mensen de gelegenheid wil geven tot inkeer te komen. Hij is geduldig, geduldiger dan wij met ons allen. Hij wenst de harten van de mensen te winnen. Zijn liefde gaat naar hen uit.

Om Zijn schepselen genade te kunnen bewijzen, heeft Hij zelfs Zijn eigen Zoon in de dood aan het kruis gegeven, want Zijn heiligheid eist wel een oordeel over de ongehoorzaamheid en zonde.

Jezus Christus zal komen, de oordelen zullen dan losbarsten. Daarover bestaat geen twijfel. Maar God wacht nog op mensen die, al is het op het laatste nippertje, zich willen laten redden.

Het dagboek bestellen?