Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 1 mei

Zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken.
Genesis 11 vers 4

In het zuiden van China ligt de miljoenenstad Shenzhen. In mei 2021 begon een wolkenkrabber daar opeens te schudden, zonder dat er een aardbeving plaatsvond. Mensen renden in paniek weg van het bijna 300 meter hoge gebouw, het SEG Plaza. De woontoren werd compleet afgesloten. Eerst moest de oorzaak van het schudden onderzocht worden.

Wolkenkrabbers zijn vaak een oplossing voor ruimtegebrek. Zo kun je op een bepaald aantal vierkante meters meer woningen en bedrijfsruimtes kwijt. De mensen uit de dagtekst hadden een andere insteek: ze wilden voor zichzelf een naam maken. Het was gewoon hoogmoed. En ze wilden God gelijk zijn: de torenspits moest tot in de hemel reiken. Maar wie zichzelf verhoogt, wordt door God neergestoten. Dat overkwam de satan, het overkwam ook de mens.

Wie voor God buigt en Hem erkent als de almachtige Schepper, wie ook inziet dat hijzelf een schuldig schepsel is die het oordeelt verdient, en dat voor Hem uitspreekt, die wordt in genade aangenomen. God verheft hem tot Zijn eigen kind!

Het dagboek bestellen?