Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 5 maart

Ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk.
Psalm 22 vers 7

De levensweg van de Heere Jezus was er één van lijden, van lijden van de zijde van de mensen. Maar toen Hij aan het kruis hing en het drie uren donker werd, leed Hij onzeglijk onder de hand van God – vanwege onze zonden. Het is belangrijk om deze twee soorten van lijden van elkaar te onderscheiden.

Door de mensen werd Hij veracht en verworpen. De wereld haatte Hem, omdat Hij de ongerechtigheid aan de kaak stelde. Hij liet zien hoe boos de werken van Zijn schepselen waren. Zélf was Hij rechtvaardig. Hij was zonder zonde. Dat verdraagt de mens niet. Hij leed van de kant van de mensen, omdat Hij heilig en zondeloos was.

Met het lijden van de kant van God was het precies andersom. Omdat Hij als enige Mens zonder zonde was, was Hij de Enige Die bekwaam was om op het kruis het werk te volbrengen. Op grond daarvan kunnen wij mensen met God verzoend worden. Op het kruis droeg Hij onze overtredingen, die ontelbare, vreselijke zonden! Omdat God heilig is en de zonde niet kán zien, oordeelde Hij Zijn eigen Zoon. Dat was het lijden van de kant van God!

Het dagboek bestellen?