Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 4 maart

U hoort het gebed; tot U zal alle vlees komen.
Psalm 65 vers 3

Scott Green is een chirurg in de Amerikaanse staat Californië. Hij beging een verkeersovertreding. Het werd een rechtszaak, vandaag twee jaar geleden. De zitting was online. Green verscheen in werkkleding in de videobelafspraak. Hij was in de operatiekamer. De machines waren duidelijk hoorbaar. De rechter wilde de zaak zo niet behandelen. Hij had er een heel ongemakkelijk gevoel bij dat de chirurg niet de volle aandacht voor zijn patiënten had.

De grote Heelmeester heeft altijd de volste aandacht voor ieder mens die tot Hem komt. We kunnen dat niet snappen. Als wij onze aandacht tussen twee mensen moeten verdelen, is het maar half – en eigenlijk is het niets. Maar God heeft miljoenen kinderen. En Hij kent ze door en door. Ze mogen allemaal tot Hem bidden, 24 uur per dag, en Hij luistert. Geen woord ontgaat Hem. Nog meer: Hij weet wat in hen leeft en wat zij niet eens uitspreken. Ja, Hij kent hen beter dan zij zichzelf kennen.

Zó machtig is Hij, en ook zó vol van liefde! Het is heerlijk door het geloof in de Heere Jezus zo’n God als Vader te hebben.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage