Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 3 maart

Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan.
Lukas 15 vers 28

God dringt niemand Zijn hulp en heil op. Hij heeft de mensen niet als robotten, als willoze machines geschapen. Hij heeft hen zo gemaakt dat ze zelf beslissingen kunnen nemen. Daarom dwingt Hij niet tot bekering.

Toch doet Hij er alles aan om hen op hun knieën te krijgen. Hij dwingt ze niet, maar dringt er bij hen wel op aan dat ze zich bekeren en hun zonden belijden.

God laat de Blijde Boodschap aan alle mensen verkondigen, ongeacht nationaliteit of kleur, geslacht of leeftijd. Zijn uitnodiging om de verlossing aan te nemen, geldt voor allen.

Zelfs als iemand zich afwijzend opstelt – net als de broer van de verloren en teruggevonden zoon –, blijft de Vader Zich inspannen hem tot betere gedachten te brengen. Hij verheugde zich niet alleen dat zijn jongste zoon tot hem was teruggekeerd, maar had ook het geluk van z’n oudste op het oog. Zo wenst God de Vader allen met Zich te verzoenen en gelukkig te zien. Wat is Hij een liefdevolle Vader!

Het dagboek bestellen?