Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 4 juni

Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden.
Genesis 37 vers 17 en 18

Jozef is een prachtig beeld van de Heere Jezus Christus. Jakob had zijn zoon Jozef meer lief dan wie ook. Maar hij stuurde hem naar Hebron om te vragen hoe het met z’n broers en de kudden ging. Toen Jozef hen eindelijk vond, werd hij allesbehalve hartelijk ontvangen; het scheelde maar een haar, of ze hadden hem gedood!

De Heere Jezus is de Zoon van God. De Vader heeft Hem oneindig lief. Toch zond God Hem, omdat Hij bekommerd was over het lot van Zijn schepselen. Christus had dezelfde liefde tot de mensen als Zijn Vader. Hij kwam om Zich te ontfermen over verloren mensen.

Wij waren van God afgedwaald, maar de Zoon des mensen kwam om het verlorene te zoeken en te redden. Wat was het antwoord van de mensen? Van het begin af aan hebben ze geprobeerd Hem te doden, al als klein Kind. Jozefs leven werd gespaard, maar de Heere Jezus moest daadwerkelijk sterven. Er was geen andere weg, wilden wij worden gered!

Het dagboek bestellen?