Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 5 juni

Wees niet bevreesd, wanneer een man rijk wordt (…) Al prijst hij zich in zijn leven gelukkig, al looft men u, omdat u zichzelf te goed doet, toch zal hij komen tot het geslacht van zijn vaderen; voor altijd zullen zij het licht niet zien.
Psalm 49 vers 17 tot en met 20

De inwoners van Oeganda zijn straatarm en worden niet oud. In Monaco is het omgekeerd. De gemiddelde leeftijd van de bevolking in Oeganda was een paar jaar geleden slechts 15,1 jaar, in Monaco 49,9 jaar. Dat heeft te maken met de levensverwachting én met het aantal kinderen dat geboren wordt.

Als mensen tussen beide landen mochten kiezen, woonden ze waarschijnlijk allemaal in Monaco. Maar de dagtekst brengt tot uitdrukking wat we allemaal weten: iedereen sterft. Er komt aan het leven op aarde een einde. Soms sneller dan je denkt. En dan?

Als je rijkdom alleen maar bestaat uit aardse bezittingen, heb je dan niets meer. Want euro’s en goud gaan niet mee. Maar wie door de Heere Jezus rijk is geworden, bezit schatten die eeuwig bestaan.

Wat maakt het uiteindelijk uit hoe lang we op aarde leven? Het gaat erom dat we het eeuwige leven ontvangen door het geloof in Christus!

Het dagboek bestellen?