Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 6 juni

Dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Mattheüs 25 vers 46

Tegen een christen werd gezegd: ‘Als jij Jezus Christus kent en in Hem gelooft, zul je toch wel blij zijn dat Gods genade zó ver gaat dat uiteindelijk alle mensen en zelfs de duivel nog gered worden, al moeten ze eerst een tijd boeten voor hun misdaden!’

Het klinkt mooi dat geen mens eeuwig verloren is, omdat God liefde is. Maar het is in strijd met de Bijbel. Daarin is sprake van de eeuwige straf, van het eeuwige oordeel. En niet wat wíj vinden, wat óns mooi lijkt, maar wat Gód zegt, is de maatstaf.

Deze dwaling trekt het werk van de Heere Jezus aan het kruis naar beneden. Want als God zonden kan vergeven zonder dat daarvoor is geboet, had de Heiland niet hoeven sterven. En als het oordeel slechts een beperkte tijd zou duren, was het lijden en sterven van Christus toch niet zo heel erg zwaar!

Vreselijk, zulke gedachten! Juist als we nadenken over wat de Heere Jezus aan het kruis heeft doorgemaakt, vooral in de drie uren van duisternis, krijgen we er een kleine indruk van hoe vreselijk de zonde in Gods oog is.

Het dagboek bestellen?