Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 7 juni

Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.
1 Petrus 2 vers 6

Amersfoort is de Keistad. Die bijnaam is te danken aan een enorme kei van ruim 7.000 kilogram zwaar. De hoogte: twee meter; de omtrek: ruim vijf meter. De kei lag bij Soesterberg. Jonkheer Everhard Meyster zorgde ervoor dat een grote groep inwoners van Amersfoort het gevaarte op een slee zes kilometer versleepten, naar de Varkensmarkt in hun stad. Dat presteerden ze op 7 juni 1661.

De Hoeksteen uit de dagtekst is de Heere Jezus Christus. De bouwlieden hebben Hem versmaad: de farizeeën en schriftgeleerden wezen Hem af. Ze ruimden Hem uit de weg.

Maar God heeft Hem aangenomen. Hij heeft Zijn Zoon als het Fundament aangewezen, want Hij volbracht aan het kruis het verzoeningswerk. Door het geloof in Jezus Christus kunnen we gered worden. Wie z’n vertrouwen op Hem stelt, zal niet beschaamd uitkomen. Nee, hij wórdt gered! Hij wordt op Christus gebouwd. Hij mag deel uitmaken van de gemeente, het huis van God. Tot in eeuwigheid is hij gelukkig!

Het dagboek bestellen?