Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 8 juni

Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart.
Efeze 4 vers 17 en 18

In juni 2020 werd een vrouw van begin dertig in Amerika geopereerd. Ze leed al sinds haar kinderjaren aan zware depressies. Niets hielp. Er werd een apparaatje met twee elektrodes onder haar schedel geplaatst. Zo wordt de plek in haar brein gestimuleerd die helpt een depressie te overwinnen. Het apparaatje meet ook wanneer dat nodig is. Zij was de allereerste proefpersoon in het onderzoek; de eerste resultaten waren veelbelovend.

De werking van de hersenen is fenomenaal. Daarbij verbleken alle computers. Het is als het allerfijnste raderwerk. Het is gewoon niet te snappen dat er nog steeds mensen zijn die denken dat zoiets allemaal toevallig is ontstaan. Wie in de evolutie gelooft, levert het bewijst van de dagtekst: hij is verduisterd in z’n verstand, onwetend en verhard. – Wij mogen de grote Schepper prijzen voor al Zijn wonderen, maar bovenal voor de gave van Zijn Zoon aan het kruis!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage