Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 9 juni

Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht.
Johannes 3 vers 19

Als je in de tuin een tegel optilt of een stuk hout dat er al een hele tijd heeft gelegen, zie je dat het daaronder krioelt van de kleine diertjes. Maar als het licht op hen valt, kruipen ze weg en verstoppen ze zich zo snel mogelijk. Binnen de kortste keren is er niet één meer te zien. De duisternis is voor hen een beschermende deken.

In de wereld heerste duisternis. Toen kwam de Heere Jezus, het Licht van de wereld. Maar de mensen schreeuwden: ‘Doof het uit!’, en zij kruisigden Hem. Zij hadden de duisternis liever dan het licht, want het licht maakt alles openbaar. Ook hoe slecht ze wel zijn!

Door het kruis werd het Licht echter níet gedoofd. Het schijnt nu in de wereld, door het evangelie, door de boodschap van de gestorven en opgestane Heiland.

Hebben we de moed Gods licht te laten vallen op onszelf, op ons leven, op onze daden, woorden en gedachten? Dat is beter dan te vluchten voor een liefdevolle God!

Het dagboek bestellen?