Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 10 juni

De HEERE beschikte een grote vis om Jona op te slokken. Jona was drie dagen en drie nachten in het binnenste van de vis (…) Toen sprak de HEERE tot de vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.
Jona 1 vers 17 en 2 vers 10

De 56-jarige Michael Packard is een kreeftenvisser. Twee jaar geleden was de Amerikaan aan het werk: hij dook met een persluchtfles naar kreeften. Een bultrug viel hem aan. De man kwam terecht in de bek van de walvis. Het duurde ongeveer een halve minuut. Toen spuugde de kolos hem weer uit. Bultruggen kunnen wel 16 meter lang worden en dan 30.000 kilogram wegen. Normaal zijn ze niet agressief naar mensen toe.

Welke vis Jona heeft opgeslokt, wordt in de Bijbel niet vermeld, maar het was wel een groterd. De profeet zat er ook drie dagen en nachten in. Hij is een beeld van Jezus Christus. Nadat Hij aan het kruis was gestorven, werd Hij in het graf gelegd. Drie dagen en nachten was Hij ‘in de schoot van de aarde’. Onzichtbaar.

En toen stond Hij op uit dood en graf. Hij verscheen aan Zijn volgelingen. Veertig dagen lang was Hij onder hen. Vele honderden hebben het betuigd: Christus is opgestaan! In de Bijbel hebben we hun verklaring; zo geloven ook wij in de opgestane Zoon van God.

Het dagboek bestellen?