Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 11 juni

U hebt mij in de onderste kuil gelegd, in duistere oorden, in diepten. Uw grimmigheid leunt op mij, U hebt mij neergedrukt door al Uw golven.
Psalm 88 vers 7 en 8

Tijdens Zijn leven en ook in de eerste uren aan het kruis leed de Heere Jezus onder alles wat mensen Hem aandeden. Zij haatten Hem. Ze spanden zich in Hem zoveel mogelijk te kwellen.

In de drie uren waarin de duisternis over de aarde daalde, onderging Hij echter het oordeel van God. Hij leed toen als de Rechtvaardige voor onrechtvaardigen. Dát lijden was niet omdat Hij rechtvaardig was, nog minder omdat Hij onrechtvaardig was, maar omdat wíj zondaars waren. Hij droeg onze zonden in Zijn lichaam op het hout.

Toen God Hem verliet, kon Hij vragen: ‘Waarom hebt U Mij verlaten?’ In Hemzelf was daartoe immers geen enkele reden!

Het antwoord op deze vraag weten we: Hij leed uit genade voor ons, onrechtvaardige mensen, opdat wij Gods gerechtigheid zouden kunnen ontvangen.

Ons hele leven, en in het bijzonder iedere eerste dag van de week, mogen we daarbij stilstaan en Hem daarvoor danken en prijzen!

Het dagboek bestellen?